Kraftmuseet

   
Huskelisten er tom

Her kan du søke i Kraftmuseet sin litteraturbase. Den inneheld bøker, tidsskrift, artiklar, filmar, lover og forskrifter, kulturhistoriske opplysingar om museet sine kjerneområder. Kjernområda er: Vasskraft, kjemisk prosessindustri og industristadhistorie i Noreg. I hovudsak er samlinga for intern bruk, men vi gjer unntak og bistår om du treng hjelp for å finna den litteraturen du treng. Og vi skanner gjerne frå samlinga!

select